header

Heinzbau OÜ on üldehitus- ja ehituse peatöövõtufirma, kes on seadnud eesmärgiks ehitada kvaliteetselt ja kiiresti kliendile sobiva lõpptulemuseni jõudmiseks. Meie seisukoht on , et ei ole head ilma heata. Ainult hea eeltöö tagab hea lõpptulemuse. Juba hinnapakkumist tehes oleme püüdnud ette näha töid häirivaid, põhjenduseta kalleid, läbimõtlemata ja tellijale sobimatuid võimalikke kitsaskohti.

Tuginedes firmas töötavate inimeste ja heade koostööpartnerite kogemustele soovitame läbiproovitud ja toimivaid lahendusi ning seda enne, kui ehitustööd juba käivad. Oleme seda meelt, et põhjalikud arutelud, vaidlused, muudatused ja asendused on ehituseelse perioodi teemad. Eelnevat arvesse võttes oleme oma hinnapakkumistes alati võimalikult põhjalikud ja täpsed.

Meie firmas töötavad inimesed omavad kogemusi erinevate põllumajandushoonete ja -rajatiste kui ka kaupluste, tootmis- ning laohoonete ehtamisel. Kasutame oma töös partnereid kes on omas valdkonnas pikemat aega tegutsenud ning ennast läbi aastate tõestanud korralike ja usaldusväärsete firmadena.